گزارش کار روزانه

این سامانه جهت ثبت گزارش کار روزانه کارکنان شرکت برنا نیرو کاران طراحی شده است

برای ثبت گزارش کار لطفا ابتدا وارد سایت شوید یا اگر ثبت نام نکرده اید لطفا ثبت نام کنید